Hệ thống cấp độ theo thang đo quốc tế

Hệ thống cấp độ tiếng Anh được quy chiếu theo các tiêu chuẩn quốc tế (Oxford, Cambridge) và chia thành các bậc chính như sau:

Image removed.

GIÁO TRÌNH ĐƯỢC XÉT DUYỆT BỞI 3 TỔ CHỨC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Sau quá trình nghiên cứu, phát triển và không ngừng nâng cấp, giáo trình của One On One English đã bước đầu được chứng nhận bởi Cambridge, Pearson và EAF (Education Alliance Finland)
  • 3

  • 2

  • 1

Vì sao lớp học tại One On One English chỉ kéo dài 25 phút

- Theo nghiên cứu cho thấy trẻ từ 6 -16 tuổi chỉ có thể tập trung chú ý nhiều nhất trong 25 phút học tập vì vậy các lớp học 1 kèm 1 tập trung tối ưu cho thời gian này

- Lớp học truyền thống kéo dài 1 - 2 tiếng với thời gian học quá dài và thụ động, làm giảm sự hứng thú và tập trung của trẻ, tốn thời gian hơn nhưng hiệu quả tiếp thu lại không cao

Video trải nghiệm lớp học 1 kèm 1 tại One On One English